Programa analitică pe semestrul I

Cursul 1 Noţiuni generale despre limba şi cultura greacă.

Cursul 2 Alfabetul şi scrierea. Vocale, consoane. Semne, accente, punctuaţie.

Cursul 3 Citirea. O traducere bună. Cum căutăm în dictionar? 1 Ioan 1:1-5.

Cursul 4 Articolul şi declinarea. Cazurile. Prepoziţiile.1 Ioan 1: 6-10.

Cursul 5 Declinările (a-II-a şi I eta). Pronumele relativ. 1 Ioan 2: 1-6.

Cursul 6 Declinarea I (alpha). Pronumele demonstrativ. 1 Ioan 2:7-14.

Cursul 7 Verbul: mod, timp, aspect. Pronumele personal. 1 Ioan 2: 15-25.

Cursul 8 Indicativul prezent, indicativul viitor şi aorist 1 Ioan 2:26-3:3.

Cursul 9 Participiile. Verbul „a fi”. Terminaţiile verbale. Ioan 3:4-10.

Cursul 10 Infinitivele. Augmentul şi reduplicarea. 1 Ioan 3:11-18.

Cursul 11 Declinarea III-a şi Adjectivele. 1 Ioan 3:19-4:6.

Cursul 12 Terminaţiile verbului II. Imperfectul şi perfectul. 1 Ioan 4:7-21.

Cursul 13 Conjunctivul şi verbele contrase. Aoristul II 1 Ioan 5:1-12.

Cursul 14 Verbele neregulate. Participiul, partea II-a. 1 Ioan 5:13-21.

Bibliografia
Iată AICI toată programa.

Programa analitică pe semestrul al II-lea

Cursul 1: Introducere în sintaxa ioanină. Ioan 1:1-18.

Cursul 2: Construcţia genitivul absolut. Ioan 2:1-12.

Cursul 3: Construcţia Acuzativul cu infinitivul. Ioan 3:1-21.

Cursul 4: Sintaxa Genitivului. Ioan 4:1-26.

Cursul 5: Sintaxa Dativului. Ioan 5:1-16.

Cursul 6: Sintaxa Acuzativului. Ioan 6: 1-15.

Cursul 7: Expresii împrumutate din limba greacă şi alte construcţii. Ioan 7: 1-9, 37-39.

Cursul 8: Sintaxa conjunctivului. Utilizarea particulelor an şi ina. Ioan 9: 1-12, 35-41.

Cursul 9: Aoristul şi valorile lui. Ioan 10:1-21.

Cursul 10: Negaţiile. Propoziţiile principale. Completivele I. Ioan 12:1-11.

Cursul 11: Diateza medio-pasivă. Completivele II. Ioan 13:1-17.

Cursul 12: Sintaxa verbului. Alte propoziţii subordonate. Ioan 15:1-17. 30

Cursul 13: Valoarea participiului şi exploatarea lui în traducere. Ioan 17:1-26.

Cursul 14: O traducere bună. Recapitulare morfologie şi sintaxa. Ioan 20:30- 21:14.

Bibliografia
Iată AICI toată programa.