Programa analitică pe semestrul I

Cursul 1 Noţiuni generale despre limba şi cultura greacă.

Cursul 2 Alfabetul şi scrierea. Vocale, consoane. Semne, accente, punctuaţie.

Cursul 3 Citirea. O traducere bună. Cum căutăm în dictionar? 1 Ioan 1:1-5.

Cursul 4 Articolul şi declinarea. Cazurile. Prepoziţiile.1 Ioan 1: 6-10.

Cursul 5 Declinările (a-II-a şi I eta). Pronumele relativ. 1 Ioan 2: 1-6.

Cursul 6 Declinarea I (alpha). Pronumele demonstrativ. 1 Ioan 2:7-14.

Cursul 7 Verbul: mod, timp, aspect. Pronumele personal. 1 Ioan 2: 15-25.

Cursul 8 Indicativul prezent, indicativul viitor şi aorist 1 Ioan 2:26-3:3.

Cursul 9 Participiile. Verbul „a fi”. Terminaţiile verbale. Ioan 3:4-10.

Cursul 10 Infinitivele. Augmentul şi reduplicarea. 1 Ioan 3:11-18.

Cursul 11 Declinarea III-a şi Adjectivele. 1 Ioan 3:19-4:6.

Cursul 12 Terminaţiile verbului II. Imperfectul şi perfectul. 1 Ioan 4:7-21.

Cursul 13 Conjunctivul şi verbele contrase. Aoristul II 1 Ioan 5:1-12.

Cursul 14 Verbele neregulate. Participiul, partea II-a. 1 Ioan 5:13-21.

Bibliografia
Iată AICI toată programa.

Programa analitică pe semestrul al II-lea

Cursul 1: Introducere în sintaxa ioanină. Ioan 1:1-18.

Cursul 2: Construcţia genitivul absolut. Ioan 2:1-12.

Cursul 3: Construcţia Acuzativul cu infinitivul. Ioan 3:1-21.

Cursul 4: Sintaxa Genitivului. Ioan 4:1-26.

Cursul 5: Sintaxa Dativului. Ioan 5:1-16.

Cursul 6: Sintaxa Acuzativului. Ioan 6: 1-15.

Cursul 7: Expresii împrumutate din limba greacă şi alte construcţii. Ioan 7: 1-9, 37-39.

Cursul 8: Sintaxa conjunctivului. Utilizarea particulelor an şi ina. Ioan 9: 1-12, 35-41.

Cursul 9: Aoristul şi valorile lui. Ioan 10:1-21.

Cursul 10: Negaţiile. Propoziţiile principale. Completivele I. Ioan 12:1-11.

Cursul 11: Diateza medio-pasivă. Completivele II. Ioan 13:1-17.

Cursul 12: Sintaxa verbului. Alte propoziţii subordonate. Ioan 15:1-17. 30

Cursul 13: Valoarea participiului şi exploatarea lui în traducere. Ioan 17:1-26.

Cursul 14: O traducere bună. Recapitulare morfologie şi sintaxa. Ioan 20:30- 21:14.

Bibliografia
Iată AICI toată programa.

şi site-ul alternativ…

Ne-am mutat şi pe greaca.wordpress.com

şi am început să lucrez şi cu Vasile, mai ales cu Vasile.

Tot textul 1 Ioan cu analiză gramaticală

Tot textul pe care îl avem de analizat din Epistola întîi a Apostolului Ioan este AICI.

Capitolul 1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α

῝Ο ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς·

2 – καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν· –

3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾿ ἡμῶν καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

4 καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.

5 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθείαν·

7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.

10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

 

Iată şi programul de lucru

IATĂ-L. Recunosc că este ambiţios.

Asta înseamnă că ne apucăm să citim prima epistolă a Apostolului Ioan pînă în Ianuarie.

Acesta este programul studenţilor mei de la zi.

Vom încerca, dragă Ghiţă, Nelu, Lenuţa, Vasile, să ne ţinem după ei.

Sînt sigur că se poate, cu puţin efort în fiecare zi.

Cuvinte de memorat – prima săptămînă

Pentru a citi textul fără dicţionar, trebuie să memorăm cele două sute şi ceva de cuvinte.

O luăm uşor. Cîteva cuvinte în fiecare săptămînă vreme de 14 săptămîni.

Iată AICI cuvintele pentru prima săptămînă.